Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

Wykłady:
– Pacjent nieprzytomny
– Postępowanie z poszkodowanym, u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia
– AED ( automatyczna defibrylacja zewnętrzna )
– Stany nagłe: zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, padaczka, hipoglikemia, hiperglikemia, omdlenie, zasady postępowania przy urazach kończyn, krwotokach.

 

Ćwiczenia:
– Ocena bezpieczeństwa
– Wezwanie kwalifikowanej pomocy
– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
– AED ( obsługa automtycznego defibrylatora zewnętrznego )
– Pozycja bezpieczna

Rozszerzony kurs pierwszej pomocy

W Programie kursu poruszamy tematy jak wyżej oraz dodatkowo:
– Postępowanie na miejscu wypadku samochodowego
– Pacjent z urazem ( głowy, klatki piersiowej, kręgosłupa, brzucha, miednicy, kończyn )

W tym kursie również prowadzimy wykłady oraz kładziemy duży nacisk na ćwiczenia sytuacji symulowanych.

Kurs pediatryczny

Kurs przeznaczony głównie jest dla rodziców, opiekunów dzieci, nauczycieli
Wykłady:
– Stany zagrożenia życia u dzieci
– Dziecko nieprzytomne postępowanie
– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dzieci
– Zadławienie
– Rany, krwotoki
– Drgawki

 
Ćwiczenia:
– Resuscytacja krążeniowo – oddechowa (do ćwiczeń służą nam manekiny )
– Ciało obce w drogach oddechowych – metody usuwania ( ćwiczymy na specjalnym manekinie )
– Tamowanie krwotoków

Istnieje możliwość organizacji kursu w miejscu wskazanym przez klienta, terminy oraz koszt kursu uzgadniamy indywidualnie z zainteresowanym. Jest możliwość dobrania tematów kursu indywidualnie pod klienta. Każdy uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie.

Aktualne kursy:

Zapraszamy do zapoznania się z listą najbliższych kursów.

  • Aktualnie nie przewidujemy otwartego kursu. Prosimy o kontakt
AEC v1.0.4 .